Regler när man spelar golf

Rules when playing golfPrecis som med alla sportgrenar har även golfen regler för att det ska bli ett rättvist spel. Dessa är ganska komplexa och det blir svårt att ta med dem alla här. Eftersom spelarna under rundan är utom synhåll för varandra (utom de som spelar inom samma grupp), domare och tävlingsledare, kontrollerar istället spelarna varandra. De är varandras markörer.
Reglerna kan delas upp i tre huvuddelar: Matchspel, slagspel och golfetikett. Om man bortser från etikettsdelen och definitionerna, så är där 34 huvudregler och några som har underregler.

Etikettsregler är en del inom golfen. Om man bryter mot dessa kan det leda till att man diskvalificeras. Det innebär bland annat hänsyn mellan spelarna, spela med säkerheten i åtanke samt att man håller speltempot uppe.

Definitioner är något som förklarar en del nyckelord och dess exakta innebörder. Det är nödvändigt att ha kunskap om denna för att kunna förstå de övriga golfreglerna. Som exempel finns det definitioner på när bollen är i spel samt var banans exakta gräns går eller gränser för ett hinder.

Spelreglerna är regel 1 och innefattar sådant som till exempel att man inte får påverka bollen, genom att till exempel stampa i backen i närheten av bollen. Det är heller inte tillåtet att inom gruppen komma överens om att frångå vissa regler. Om man bryter mot ett antal olika regler inom samma handling blir spelaren enbart bestraffad för det regelbrott som anses allvarligast.

Regel nummer 2 beskriver hur en match ska spelas. En skillnad mellan match och lagspel är att här får man ge upp och gå vidare till nästa hål, det vill säga att man måste inte slå bollen i hålet.

Den tredje regeln beskriver slagspelet. Bland annat kan man läsa här att man måste slå bollen i hål för att avsluta rundan.

Det finns som sagt väldigt många regler, och dessa täcker upp det mesta. Du hittar regler om klubbor, bollar, spelaren, övningar, antalet slag, spelordning, Tee, att leta efter och identifiera din boll och mycket annat. Alla dessa regler samverkar till ett gott spel och en rofull dag på golfbanan.